Gedved vandværk forsyner
874 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
100.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

Gedved vandværk

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A 8751 Gedved og er etableret 1952

Bestyrelsen

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Ledningsbrud

Opdager du ledningsbrud.. Kontakt da Erik Børgesen på telefon 40 15 25 32