Gedved vandværk forsyner
874 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
100.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

Formand:     Viggo Eslund
        Sattrupvej 2
        8752 Østbirk
Telefon:     +45 20162687
Mail:    
           
Vandværkspasser:    Erik Børgesen
         Mårhøj 18
        8751 Gedved
Telefon:     +45 4015 2532
Mail:    
              
Kasserer:     Robert S. Laursen
        Egebjergvej 59
        8751 Gedved
Telefon:     +45 3012 7141
Mail:    
           
Næstformand:    Stefan Schmidt
       Frydenlund 18
       8751 Gedved
Telefon:   
Mail:    stsniras.dk
           
Sekretær:     Peer Thomsen
        Holtvedvej 3
        8751 Gedved
Telefon:    +45 42173630
Mail:    
           
Bestyrelsesmedlem:     Evald Sand
        Tonrå 5
        8751 Gedved
Telefon:    +45 75665217
Mail: