Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

Gedved vandværk forsynede den 31.12.2018, 890 forbrugere med vand  
 

I 2014-2015 er der lavet en storrenovering af hele vandværket. Alle rør m.m. er udskiftet, rentvandstankene er renoveret, El-tavlen er udskiftet, der er installeret SRO anløg ( anlæg til styring, regulering og overvågning ) installationen er lavet således at der kan leveres vand i to adskilte stregne, dette for at øge forsyningssikkerheden, ydermere er alle udvendige kloaker udskiftet.


Hårdhed
Drikkevandet i Gedved vandværk 14,3 gr. dH total hårdhed.

 

 

Billede af fjernaflæst måler:

 

 

                      måler