Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

FORMANDSBERETNING FOR GEDVED VANDVÆRK 2012

 

18 MARTS 2013

 

I 2012 er der udpumpet  101.301 kbm vand, det er va 20.000 mindre end sidste år. Det skyldes hovedsageligt at vandspild på 17.000 kbm, som Horsens kommune på en af de tomme ejendomme på Vestervej. Af den udpumpede mængde er 100.659 kbm. faktureret, i flg. dette er vores spild på under 1.000 kbm.
Det er dog ikke helt retvisende, da der var 81 af de 837 målerkort der blev udsendt, der ikke blev returneret. De er alle skønnet og muligvis er forbruget ved en del af disse lavere end det skønnede. De manglende indberetninger pålignes et gebyr på kr. 150,00.

Heller ikke i 2012 har der været bemærkninger til vandkvaliteten. Vi fik lavet det der hedder en udvidet kontrol, hvor vandet testes for et utal af stoffer, men der var ingen overskridelser. Prøveresultaterne kan ses på hjemmesiden. 

 

Takstbladet er kun blevet reguleret iflg. prisindekset,  og det er kun forsynings- og stikledningsbidraget der er reguleret. Kbm-prisen er uændret 2,85 kr. pr. kbm. Der er stadig underskud på driften, dog mindre end i 2011, men vi er jo sådan stillet at afkastet af formuen er så stor at resultatet alligevel bliver positiv. Vi har i 2012 haft et afkast på ca. 7%, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Vi har fået renset og undersøgt vores rentvandstanke. Der blev fundet et par ubetydelige utætheder, men vi valgte at få tankene frilagt og efterfølgende lagt en membran på, så vi er sikre på at de er helt tætte. Vi fik hele arealet over tankene og omkring værket belagt med SFsten, og herefter bliver alt overfladevand ledt væk fra tanke og værk.

Vi er i øjeblikket ved at hente priser hjem på nyt overvågnings og reguleringsudstyr. Den 22. marts er der vandværksmesse, som jeg har tænkt mig at besøge for evt. at få ideer til hvad for noget udstyr vi skal vælge.

 

Sagen omkring vores indvindingsopland  og kildeplads er endnu ikke afgjort, men resultaterne af miljøcentrets undersøgelser viser at det er en endnu større del af industriudstykningen der er berørt end tidligere antaget, men undersøgelsen omkring sårbarheden af grundvandet er endnu ikke afgjort.

Det helt store debatemne for tiden er vandsektorloven, som blev vedtaget i 2009. Loven gælder kun for værker der leverer over 200.000 kbm pr. år, så den har ingen betydning for os "endnu" der er jo den mulighed eller risiko, om man vil, at fjerkræslagteriet starter produktionen op, men foreløbig er det jo udsat til efter sommerferien og på et halvt år, kan jeg ikke forestille mig at de forbruger over 100.000 kbm. Det forlyder også at man forventer at skulle beskæftige 30 - 40 mand, og så vidt jeg husker beskæftigede det oprindelige Gedved Fjerkræ 100 mand og havde et forbrug på 150.000 kbm, så mon ikke det nye slagteri kommer til at forbruge noget under 100.000 kbm. Således kan vi holde os under de 200.000 kbm. Det der er problemet, ud over den administrative byrde som ikke er uvæsentlig, er det at vandværkerne ikke må spare op til nyanlæg, hvilket i min verden er ufornuftigt. Vi har altid regnet det for sund fornuft at spare op i stedet for at etablere gæld. Der er eksempler på vandværker der er blevet pålagt at låne til at bygge nyt for, trods det at de havde pengene i kassen. Der er også værker der er blevet pålagt at levere gratis vand til forbrugerne, fordi deres formue var for stor.
Loven er fra starten blevet kritiseret fra alle sider, og hele loven er for tiden ved at blive evalueret, og jeg ved at der bliver lagt stort pres på politikerne for at få den  ændret, så mon ikke der kommer til at ske noget på dette område inden så længe.

 

 

Erik Børgesen

Formand