Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952


ÅRSBERETNING FOR GEDVED VANDVÆRK 2015

VELKOMST

Det er dejligt at der er kommet så mange til vore generalforsamling i aften, vi er ca. 10 mere end vi plejer, og jeg håber vi får en rigtig hyggelig aften, og en god generalforsamling.

Efter generalforsamlingen er Vandværket som sædvanlig vært ved et stykke smørrebrød med bøf og spejlæg, efterfulgt af en ostemad og til slut kaffe og en småkage, denne menu har været en tradition lige så længe jeg husker, jeg ved ikke hvor længe, men mindst 30 år, der står øl og vand på bordene, så forsyn jer, og skal vi så ikke starte med en skål.

BERETNING

I 2015 har vi udpumpet 105.259 kbm. vand ud til 867 forbrugere, heraf har vi faktureret de 97.675 kbm. så vort spild er mindre end de 10 % som vi får fradrag for, nu bliver det spændende til næste år hvordan resultatet bliver med de nyemålere. Som i nok ved er fjerkræslagteriet jo i gang igen, og som det ser ud nu kommer de til at bruge ca. 50.000 kbm. så det betyder at vi skal have vore indvindingstilladelse forhøjet med, men det bør kun være en formssag, og vi har stadig rigelig kapacitet til at forsyne, vi kan producere hen mod 300.000 kbm.

Vores takstblad er blevet godkendt ved Horsens Kommune, det sker hvert år, i år har vi været lidt sent ude med godkendelsen, det skyldes at der har været en del debat med Horsens Vand omkring betaling for måleroplysning, der er tidligere blevet betalt ca. 35 kr. pr. måler, det har Horsens Vand forsøgt nedbragt til under 10 kr. vi så haft et møde mellem alle de private vandværker i kommunen, og blev enige om at indføre det i vores takstblad, det betyder så at nu skal alle betale de 35 kr. for oplysningerne, også vore egne forbrugere. Vandprisen er blevet forhøjet til 3,00 kr. men tilslutningspriserne er reduceret lidt, det skyldes at de pristalsreguleres, og pristallet er faldet for 2014, men vi er stadig et af de billigste Vandværker i kommune, hvis ikke det billigste.

Vandværket er nu færdig renoveret, og det fungerer helt perfekt, der er overvågningsalarm på alle funktioner, og det hele kører fuldautomatisk, og kan styres og overvåges fra en hver PC er, hele renoveringen løb op i 2.869.000 kr. renoveringen har betydet en strømbesparelse på ca. 25 %. Umiddelbart efter påske skal vi have taget nye vandprøver, de første store prøver efter at renoveringen er helt færdig, så det bliver jo lidt spændende, men forhåbentlig er det stadig den fine vandkvalitet vi er vant til. Vandværket er fra 1933, den stiftende generalforsamling fandt sted den 12 juni 1933, og er jo så nok bygget i løbet af 1933, jeg tror faktisk at dele af de installationer der nu er renoveret stammer helt fra den gang. Papirerne fra den gang er alle samlet på egnshistorisk arkiv, og de frivillige der arbejder der har registreret hele vandværkets historie så der er ikke noget der bliver glemt.

I efteråret holdt vi en dag med åben hus på værket, rigtig mange havde taget imod invitationen til at se det færdige resultat, jeg tror der var omkring 75 der mødte op den dag.

Området vest for byen som kommunen havde udlagt til beboelse, men som så viste sig at være vandindvindings område er nu udlagt som grønt område, og der er som tidligere nævnt planer om at der skal etableres det man kalder en bynær skov, senest er jeg informeret fra kommunen om at i forbindelse med omlægningen af banen nord for Horsens, skal der ryddes en del skov som skal genetableres, og det vil muligvis blive her. Samtidig er det besluttet at nye boligområder skal etableres nord for kirkevejen.

Vi er nu i gang med udskiftningen af alle værkets målere, ca. 450 forbrugere har fået skiftet, og det går rigtig godt, der har været lidt kritik af måden der blev informeret på, nogen misforstod den første meddelelse, men jeg tror det er på plads nu, de fleste opkald er kun positive, feks. Ringer en del og gør opmærksom på at naboerne har fået skiftet men ikke dem, er vi måske glemt. Der var afsat 900.000 kr. til opgaven, der er så indkøbt nye tilbagestrøms sikringer til alle målere, så måske runder vi en mill. Denne sikring har så bevirket at sikkerhedsventilerne er begyndt at dryppe, hvad de i øvrigt skal gøre når der er brugt varmt vand, men sikringen af drikkevandet må gå forud for det.

Nu vil jeg takke bestyrelsen for det fine samarbejde vi har haft gennem alle årene hvor jeg har fungeret som formand, som det fremgår af dagsordenen så modtager jeg ikke genvalg til bestyrelsen, men så længe i vil have det vil jeg blive ved med at passe værket med alt hvad der hører med til det, så i slipper ikke helt for mig. Jeg vil også gerne anbefale Stefan Schmidt til min afløser i bestyrelsen, Stefan har arbejdet med vand hele livet så han er en særdeles kompetent mand til bestyrelsen, den første forudsætning for at bevare værket som et privat vandværk er jo at der er nogen der vil ofre tid på bestyrelsesarbejdet.

Dette var min beretning, som jeg nu vil overgive til debat i forsamlingen, og jeg skal forsøge at besvare evt. spørgsmål.

Gedved den 14.03.2016

Erik Børgesen

Formand