Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952


                    Generalforsamling 2018 Møllebæk 19 marts 2018 kl 19.30


Velkommen til generalforsamling.

Dejligt at så mange vil komme og høre om året 2017 i Gedved Vandværk. ( GV )

Der er øl og vand på bordene, I skal bare forsyne jer under generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der som vanligt bøf og spejlæg, ostemad og kaffe med en småkage.

Vi skal have valgt en dirigent, vi vil foreslå Erik Winther er der andre forslag.


Formands beretning.

Vi har valgt at dele opgaven, så Erik vil orientere om den daglig drift af vandværket og jeg vil fortælle om de ting, der ikke lige har med den daglige drift at gøre.

Den 31-12-2017 har vi 874 forbrugere.

Udpumpet 196.245 m3, faktureret 174.062 m3) fradrag 10 % 196.245 - 10 % = 176.620 m3, vi skal betale afgift af 2558 m3 for tab af ledningsført vand ( det giver et spild på 22183 m3 ) i alt 11.3 % spild.

Horsens Kommune har presset lidt på for en løsning af, en nødforsyning til GV, da der skal være en aftale på plads, før Horsens Kommune kan sælge erhvervs jord i Horsens Nord også kaldet Erhverspark NOVA. Vi har dog kunnet konstatere at der er opsat skilte om erhvervs jord kan købes.

Det vi har fundet frem til, indtil videre, er at der hvor troede vi kunne blive tilkoblet nødforsyning, kan Samn ikke levere den mængde vand og det tryk vi har behov i GV, Horsens Kommune har i deres forsyningsplan regnet frem at vores behov kan blive op til 360.000 m3 om året i 2024, og det er den mængde vi har bedt om at få nødforsyning til.

Vi har bedt Samn om at finde ud af om det er muligt at få 1 eller 2 ledninger fra det vandreservoir de har ved for-renseanlægget på Egebjergvej, vi har ca 1.400.000.00 kr. fra det beløb der blev afsat til at finde ny kildeplads i 2006, de har lavet et overslag som lyder på mellem 1 million kroner og 1,4 million kroner.

 

Vi har efter høst fået, fældet 1 træ på grunden med boringer, bag Egebjergvej 32, da beboeren klagede over der faldt en del grene ned på deres terrasse. Ved samme lejlighed fik klippet det levende hegn rundt på hele grunden, arbejdet blev udført af Henrik Kjær, Gedved Entreprenørforretning.

Vi fik i efteråret taget en vandanalyse for pesticider, og der blev ikke fundet spor af de stoffer vi skulle teste for Chloridazon, Chloridazon,desphenyl, Chloridazon,methyl-desphenyl. Vi har så lige hørt i sidste uge at vi skal teste for 1-2-4 triazoler, hvilket vi får gjort ved næste prøve, vi har lige fået en analyse for coli og kimtal den 7. marts 2018 som ikke viste tegn på ureglemæssigheder.

Vi har fået flere regler i løbet 2017/2018 bl.a. skal registrere ejerforhold i CVR med navn og cpr nr på bestyrelsesmedlemmer, revisor og bank skal have billedlegitimation og kopi af sygesikringskort .

Den 1. maj 2018 træder ny persondatalov i kraft, der har vi valgt, at købe den service ved vores regnskabs kontor Vandværkernes EDB-service, det koster 2000,00 kroner i oprettelse + 5 kr. pr forbruger i 2018, og fremover vil det koste 5 kr. pr forbruger pr år ( små 5000 kroner pr år.)

Nye krav til hvordan vi vil udtage vandprøver til analyse, som skal træde i kraft i løbet af 2018, bl.a skal tage prøve ved slutbruger, uden at vandet har løbet lidt først.

 

Samn opsagde aftalen med GV om måleroplysninger, til brug for afregning af spildevand i 2016. Samn har tilbudt GV 15,00 kroner for disse oplysninger incl flyttemeddelser, vi har for langt 35,00 kroner pr forbruger jvf vores takstblad, vi har ikke accepteret de 15,00 kroner, da vi betaler EDB-service 12,00 kroner, plus den tid vi som bestyrelse og vandværkspasser bruger, samt drift af målere, mener vi at Samn's tilbud er for lavt. Udskiftning at målere beløb sig til ca 1100,00 kr pr måler incl montering og køb af udstyr til aflæsning, med en forventet holdbarhed på ca 12 til 15 år koster det GV 75,00-90,00 kr pr år i drift af målere.

Horsens Vandråd som blev stiftet i 2017, som GV er medlem af, har holdt 2 møder med Samn om prisen på målere oplysninger, på begge møder er der tilbudt 15,00 kr pr forbruger, Samn mener de selv kan hente de disse oplysninger for 10,00 kr pr forbruger. Horsens Vandråd har været villig / fået lov til at forhandle en pris på 25,00 kroner pr forbruger, som er det gennemsnit Horsens Vandråd har fundet ved at spørge ca 20 forskellige vandværker (prisen svinger fra 15 til 35 kr pr forbruger) Samn betaler 21 kr pr forbruger i Odder Vandråd.

Der er planlagt at udstykke 40 nye kommunale grunde ved Akset og Strået, da der kun er få grunde tilbage, men som I måske har set i pressen er der lidt udfordringer med et overflade bassin og en rørlagt grøft, som måske vil kræve en ny lokalplan.

Den nye bundfældningstank er færdig og taget i brug i december 2017, Erik havde lavet en flot omtale og taget billeder fra dagen da der blev hejst elementer på plads med en kæmpe kran, som blev vist i Østbirk avis. Vi havde lavet et budget på ca 500,000,00 kroner og vi har brugt ca 472,000,00 kroner og mangler at få det sidste jord planeret ogsået græs omkring bundfældningstanken.

Vi har fået en henvendelse fra Sattrup Vandværk om et fremtidigt samarbejde/fusion, Sattrup Vandværk har siden henvendt sig igen for at høre om vi kan komme i gang med noget, der er ca 90 forbruger og de har et forbrug på ca 30.000 m3

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle dem der har ydet en indsats for Gedved Vandværk for et godt samarbejde i 2017
.
Dette er de emner jeg har valgt at berette om i år. Tak for ordet.