Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

 

Gedved Vandværk

Afholder

Generalforsamling

Mandag  d. 21 juni 2021

kl 19.00

På Restaurant Møllebæk

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Forelæggelse af revideret regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleant

  6. Valg af revisor og suppleant

  7. Eventuelt

              

Efter generalforsamlingen er Vandværket vært ved

Bøf og spejlæg

Samt en ostemad

Husk corona-pas og mundbind

Derfor beder vi om tilmelding senest mandag den 14.juni på

formand@gedvedvandværk.dk eller ring/sms på 20162687

 

Bestyrelsen