Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

Gedved Vandværk
Formand Viggo Eslund, Satterupvej 2, 8752 Østbirk  Tlf. 2016 2687


Her finder du vandværkets regnskab og budget