Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

Gedved Vandværk
Formand Erik Børgesen, Mårhøj 18, 8751 Gedved  Tlf. 4015 2532


Anlægsbidrag 2013

Anlægsbidrag består af:

Hovedanlægsbidrag

 

 

Forsyningsledningsbidrag

 

 

Stikledningsbidrag

 

Hovedanlægsbidrag betales i.h.t. fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle:

 

 

 

 

Forbrugsenheder

Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus, lejlighed) forretning og andre småerhverv

 

 

 

 

1

Større forbrugere:

 

 

 

 

 

Med årsforbrug

500 

til

 2.000

 m3

2

 

2.001 

til

5.000

m3

3

Årsforbrug over 5.000 m3/år fastsættes i hvert enkelt tilfælde

Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

 kr.

    8.000,00

 

 

 

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom ( matr.nr.)

 

 

I bolig- og forretningsområde i byen (indenfor byskilt)

 kr.

  13.546,00

I landområde

 kr.

  30.099,00

I erhvervsområder  betaler udstykker faktiske omkostninger til

 

 

forsyningsledninger, hvorfor der for tilslutning af ejendomme i

 

 

disse områder kun betales hovedanlægs- og stikledningsbidrag

 

 

 

 

 

Stikledningsbidrag pr. stk.    32 og 40 mm

 kr.

    7.584,00

Større stikledninger - priser oplyses af vandværket

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar 
efter "indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober" Indeks for 2010 = 100. For 2012 = 103,15