Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

 

Andelsselskabet

 

 

 

Gedved Vandværk

 

 

 

8751 Gedved

 

 

 

 

 

 

 

Driftsbudget for tilden 1. januar til 31. december 2012

 

 

 

 

 

 

Spec.

 

Budget 2012

 Regnskab 2011

 

Ordinære indtæger

 

 

1

Omsætning

625.000

647.557

 

Ordinære indtægter i alt

625.000

647.557

 

 

 

 

 

Ordinære udgifter

 

 

2

Driftsomkostninger

-379.910

-420.771

3

Administrativeomkostninger

-149.100

-140.299

4

Afskrivninger

-192.000

-190.630

 

Ordinære udgifter ialt

-721.010

-751.700

 

 

 

 

 

Ordinært resultat før finansiering

-96.010

-104.143

5

Finansiering

234.000

327.118

 

 

 

 

 

Budgetteret resultat

137.990

222.975

 

 

 

 

 

Der er ikke planlagt anlægsopgaver for 2012, kun almindelig vedligehold af værk og ledningsnet, evt. kommende nyudstykninger finansieres ved tilslutningsafgifter

 

 

 

 

 

 

 

Specifikationer for driftsbudgettet

Budget 2012

Regnskab 2011

1.

Omsætning

 

 

 

Opkrævet kubikmeterforbrug

300.000

322.847

 

Opkrævet faste afgifter

325.000

324.710

 

I alt

625.000

647.557

 

 

 

 

2.

Driftsomkostninger

 

 

 

Vedligeholdelser

-75.000

-114.164

 

Elektricitet

-77.300

-81.948

 

Forsikringer

-8.500

-7.642

 

Vandprøver

-20.000

-7.097

 

Lønninger

-72.000

-72.000

 

Ejendomsskat og vandafledningsafgift

-3.110

-2.276

 

Telesikring Alarm

-3.500

-3.573

 

Målerkartotek

-2.500

-2.219

 

Ledningsregistrering

-15.000

-24.572

 

Vandindvindingsafgift

-80.000

-75.600

 

Kørselsgodtgørelse

-18.000

-9.000

 

Erstatninger

-5.000

-20.680

 

I alt

-379.910

-420.771

 

 

 

 

3.

Administrationsomkostninger

 

 

 

Telefon

-5.500

-5.465

 

Kontorartikler og tryksager

-11.000

-11.034

 

PBS gebyrer

-8.000

-7.819

 

Porto

-9.000

-8.265

 

Kontogebyrer

-6.000

-5.728

 

Opkrævningshonorar, Vandværkernes EDB-service

-42.000

-41.896

 

Årsregnskab

-4.800

-4.520

 

Lister til kommunen

-8.600

-8.568

 

Revision og regnskab

-14.000

-13.125

 

Kontingenter

-5.600

-5.610

 

Annoncer

-1.100

-1.079

 

Repræsentation

-1.000

0

 

Generalforsamling og møder

-5.000

-3.635

 

Udflugt

-22.500

-22.355

 

Kurser

-3.000

0

 

Tab på debitorer

-2.000

-1.200

 

I alt

-149.100

-140.299

 

 

 

 

4.

Afskrivninger

 

 

 

Nyanlæg vandværket

-14.500

-14.038

 

Vandmålere

-17.500

-17.075

 

Ledningsnettet

-110.500

-110.330

 

Kildeplads

-37.500

-37.840

 

Ledningsregistrering

-12.000

-11.347

 

I alt

-192.000

-190.630

 

 

 

 

5.

Finansiering

 

 

 

Renteindtægter

100.000

188.001

 

Udbytte

107.000

106.324

 

Gebyrindtægter

21.000

21.442

 

Kursgevinst ved udtrækning værdipapirer

-15.000

-10.140

 

Omkostninger værdipapirer

-3.000

-2.549

 

Andre indtægter

24.000

24.040

 

I alt

234.000

327.118