Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

 

Andelsselskabet

 

 

 

Gedved Vandværk

 

 

 

8751 Gedved

 

 

 

 

 

 

 

Driftsbudget for tilden 1. januar til 31. december 2013

 

 

 

 

 

 

Spec.

 

Budget 2013

 Regnskab 2012

 

Ordinære indtæger

 

 

1

Omsætning

620.000

597.242

 

Ordinære indtægter i alt

620.000

597.242

 

 

 

 

 

Ordinære udgifter

 

 

2

Driftsomkostninger

-331.800

-331.735

3

Administrativeomkostninger

-149.200

-145.087

4

Afskrivninger

-192.000

-202.741

 

Ordinære udgifter ialt

-673.000

-679.563

 

 

 

 

 

Ordinært resultat før finansiering

-53.000

-82.321

5

Finansiering

283.000

232.431

 

 

 

 

 

Budgetteret resultat

230.000

150.110

 

 

 

 

 

Der er ikke planlagt anlægsopgaver for 2012, kun almindelig vedligehold af værk og ledningsnet, evt. kommende nyudstykninger finansieres ved tilslutningsafgifter

 

 

 

 

 

 

 

Specifikationer for driftsbudgettet

Budget 2013

Regnskab 2012

1.

Omsætning

 

 

 

Opkrævet kubikmeterforbrug

335.000

327.182

 

Opkrævet faste afgifter

285.000

270.060

 

I alt

620.000

597.242

 

 

 

 

2.

Driftsomkostninger

 

 

 

Vedligeholdelser

-125.000

-89.803

 

Elektricitet

-80.000

-79.186

 

Forsikringer

-7.000

-6.581

 

Vandprøver

-20.000

-47.343

 

Lønninger

-72.000

-72.000

 

Ejendomsskat og vandafledningsafgift

-2.500

-2.337

 

Telesikring Alarm

-3.800

-3.702

 

Målerkartotek

-2.500

-0

 

Ledningsregistrering

-10.000

-12.783

 

Vandindvindingsafgift

0

0

 

Kørselsgodtgørelse

-9.000

-18.000

 

Erstatninger

0

0

 

I alt

-331.800

-331.735

 

 

 

 

3.

Administrationsomkostninger

 

 

 

Telefon

-5.000

-4.687

 

Kontorartikler og tryksager

-3.500

-3.434

 

PBS gebyrer

-8.500

-8.123

 

Porto

-9.000

-8.192

 

Kontogebyrer

-9.000

-8.572

 

Opkrævningshonorar, Vandværkernes EDB-service

-45.000

-44.886

 

Årsregnskab

-5.500

-5.200

 

Lister til kommunen

-9.000

-8.778

 

Revision og regnskab

-14.000

-13.950

 

Kontingenter

-6.000

-5.8000

 

Annoncer

-1.200

-1.127

 

Faglitteratur

0

900

 

Repræsentation

1.000

0

 

Generalforsamling og møder

-5.000

-2.831

 

Udflugt

-22.500

-27.175

 

Kurser

-3.000

0

 

Tab på debitorer

-2.000

-1.432

 

I alt

-149.200

-145.087

 

 

 

 

4.

Afskrivninger

 

 

 

Nyanlæg vandværket

-14.500

-24.539

 

Vandmålere

-17.500

-17.075

 

Ledningsnettet

-110.500

-111.940

 

Kildeplads

-37.500

-37.840

 

Ledningsregistrering

-12.000

-11.347

 

I alt

-192.000

-202.741

 

 

 

 

5.

Finansiering

 

 

 

Renteindtægter

80.000

80.639

 

Udbytte

107.000

157.459

 

Gebyrindtægter

21.000

19.990

 

Kursgevinst ved udtrækning værdipapirer

-50.000

-50.342

 

Omkostninger værdipapirer

-3.000

-3.216

 

Andre indtægter

28.000

27.901

 

I alt

283.000

232.431