Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

 

Vandværkets takstblad

  I link til venstre findes vandværkets takstblad, godkendt af Horsens Kommune.

  I dette takstblad vises hvad der skal betales for at blive tilsluttet vandværket.

  Ligeledes findes hvad vandet koster, samt rykkergebyr og genåbningsgebyr ved manglende betaling.