Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

Gedved Vandværk
Formand Erik Børgesen, Mårhøj 18, 8751 Gedved  Tlf. 4015 2532


Takstblad 2015

Anlægsbidrag består af:

Hovedanlægsbidrag

 

 

Forsyningsledningsbidrag

 

 

Stikledningsbidrag

 

Hovedanlægsbidrag betales i.h.t. fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle:

 

 

 

 

Forbrugsenheder

Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus, lejlighed) forretning og andre småerhverv

 

 

 

 

1

Større forbrugere:

 

 

 

 

 

Med årsforbrug

500

til

2.000

 m3

2

 

2.001

til

5.000

m3

3

Årsforbrug over 5.000 m3/år fastsættes i hvert enkelt tilfælde

Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

 kr.

    8.000,00

 

 

 

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom ( matr.nr.)

 

 

I bolig- og forretningsområde i byen (indenfor byskilt)

 kr.

  13.760,00

I landområde

 kr.

  30.574,00

I erhvervsområder  betaler udstykker faktiske omkostninger til

 

 

forsyningsledninger, hvorfor der for tilslutning af ejendomme i

 

 

disse områder kun betales hovedanlægs- og stikledningsbidrag

 

 

 

 

 

Stikledningsbidrag pr. stk.    32 og 40 mm

 kr.

    7.704,00

Større stikledninger - priser oplyses af vandværket

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar 
efter "indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober" Indeks for 2010 = 100. For 2013 = 107,10

Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                          

kr.

  330,00

Vandafgift pr. m3

kr.

2,92

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

kr.

6,53

Gebyrer

Flyttegebyr med måleraflæsning

kr.

  150,00

Flyttegebyr uden måleraflæsning

kr.

100,00

Rykkergebyr

kr.

80,00

Genåbningsgebyr excl. faktiske omkostninger ved

 

 

lukning og genåbning

kr.

500,00

Alle takster er excl. moms og grønne afgifter.