Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

Gedved Vandværk
Formand Viggo Eslund, Satterupvej 2, 8752 Østbirk  Tlf. 2016 2687


Takstblad 2018

Anlægsbidrag består af:

Hovedanlægsbidrag

 

 

Forsyningsledningsbidrag

 

 

Stikledningsbidrag

 

Hovedanlægsbidrag betales i.h.t. fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle:

 

 

 

 

  

Forbrugsenheder

Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus, lejlighed) forretning og andre småerhverv

 

 

 

 

  

           1

Større forbrugere:

 

 

 

 

  

           

Med årsforbrug

500

til 

2.000 

 m3

  

           2

 

2.001 

til 

5.000 

 m3

  

           3

Årsforbrug over 5.000 m3/år fastsættes i hvert enkelt tilfældeAnlægsbidrag (Tilslutningsafgift)                                                       Excl. moms     Incl.moms

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

 kr.

  8.000,00

  10.000,00 

 

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom ( matr.nr.)

 

 

I bolig- og forretningsområde i byen (indenfor byskilt)

 kr.

 14.147,00

   17.684,00

I landområde

 kr.

 31.433,00

   39.291,00

I erhvervsområder  betaler udstykker faktiske omkostninger til

 

 

forsyningsledninger, hvorfor der for tilslutning af ejendomme i

 

 

disse områder kun betales hovedanlægs- og stikledningsbidrag

 

 

   

Stikledningsbidrag pr. stk.    32 og 40 mm   

 kr.

  7.920,00

     9.901,00

Større stikledninger - priser oplyses af vandværket, og godkendes af Horsens Kommune.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar 
efter "indeks baseret på tal fra Danmarks statistik".  Indeks for 2017 - 101,91 = 1,91 % tillæg.


Driftsbidrag                                                                                            Excl. moms   Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                  

 kr.

  400,00

   500,00

Vandafgift pr. m3

 kr.

     3,00

      3,75

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

 kr.

     6,18

      7,73

Drikkevandsbidrag

 kr.

     0,19

      0,24

 

 

 

Gebyrer                                                                                                     Excl. moms   Incl. moms

Flyttegebyr med måleraflæsning

 kr.

  150,00

  187,50

Flyttegebyr uden måleraflæsning

 kr.

  100,00

  125,00

Rykkergebyr

 kr.

 

  100,00

Genåbningsgebyr excl.

 

faktiske omkostninger ved lukning og genåbning

 kr.

  500,00

  625,00

Oplysning af målerdata

 kr.

   35,00

   43,75