Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

FORMANDSBERETNING FOR GEDVED VANDVÆRK 2011

 

26 MARTS 2012

Igen i år velkommen til Vandværkets generalforsamling her på Højbo, der er øl og vand på bordet så forsyn jer, og som sædvanlig er der bøf og spejlæg med en øl og snaps, kaffe og ostemad når vi er færdige med generalforsamlingen.

 

Der er ikke de store ting at berette om for 2011, men som start, vi har udpumpet 120.684 kbm. vand, heraf er 113.515 kbm. solgt, altså et spild på 7.169 kbm.

Der blev udsendt 836 selvaflæsningskort for 2011, ca. 80 kom ikke retur, de blev alle skønnet i forbrug, og blev pålagt 150,00 kr. for manglende indberetning.

 

Vandkvaliteten er stadig meget fin, der har ikke været problemer af nogen art, man kan se de seneste analyser på vores hjemmeside.

 

Takstbladet er kun blevet reguleret iflg. Prisindekset, det kniber stadig med at få et overskud på driften, det er finasieringsintægterne der giver det gode resultat, vi er stillet i udsigt at finsieringsindtægterne bliver væsentlig lavere i 2012. Der er ikke planer om større renoveringer eller nyanlæg i 2012, så måske kan vi forbedre resultatet.

 

 

Eldrup vandværk blev problemfrit tilsluttet i foråret, og de mærker ingen forskel i vandkvaliteten, men nu er de jo sikre på at de får arcen fri vand. Arcen var jo årsagen til at de valgte at lukke deres boring.

 

Vedr. vores sag med Horsens Kommune omkring kildepladsen er der endnu ikke nogen afgørelse, vi regner med at det endelige svar fra miljøcenteret kommer her i April, de har de sidste par år været i gang med at undersøge hvor beskyttet vores grundvand er, viser det sig efter deres undersøgelser at være velbeskyttet får kommunen sikkert lov til at byggemodne jorden der ligger i vores indvindingsopland, hvis det bliver resultatet betaler Horsens Kommune alle udgifter vi har haft til nu.

Er der derimod risiko for at byggemodningen til industri kan medføre en forurening skal der findes en ny eller alternativ kildeplads, så er det vores aftale med kommunen om betaling af ca. 2 mill. kr. samt tilskud til forundersøgelser der kommer i spil.

 

De fire boringer vi har i vores nuværende kildefeldt er nu alle nyrenoverede med nye pumper og rør, så nu går der ca. 10 år inden der skal ses til dem igen.

 

Dette var min beretning for 2011, jeg er klar til at besvare spørgsmål eller give uddybende forklaringer.

Erik Børgesen

Formand